Reklamacja

 

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego koceipledy.pl i informacje dodatkowe

7. Reklamacje Produktów z tytułu rękojmi

7.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do pozostałych Klientów rękojmia zostaje wyłączona.

7.2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

W zależności od decyzji Klienta po kontakcie w sprawie reklamacji ze Sprzedawcą (w formie e-mail, telefonicznie), w przypadku gdy wymagane jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszt dostarczenia wadliwego produktu pokrywa Sprzedawca, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może zaoferować odbiór przesyłki kurierem opłaconym przez Sprzedawcę. W przypadku zgody Klienta jest on zobowiązany odpowiednio zapakować przesyłkę, nakleić na nią etykietę adresową (dostarczoną pocztą mailową przez Sprzedawcę) i przekazać ją kurierowi lub dostarczyć do punku odbioru przesyłek kurierskich. Jeżeli Klient nie przekaże paczki do wysyłki/odbioru w uzgodnionym terminie oznacza to rezygnację Klienta z tej formy dostarczenia przesyłki do Sprzedawcy.

7.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@koceipledy.pl

W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie dowodu zakupu oraz wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży, opis wady, zdjęcia i okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą Produktu.

(W przypadku żądania obniżenia ceny lub w przypadku żądania odstąpienia od umowy, prosimy o wskazanie nr konta bankowego Klienta sklepu.)

7.4 Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej złożenia.

7.5 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

 

         Adres naszego magazynu do zwrotów zakupionych produktów:

         Antidotum Sylwia Lehmann

         ul. Żernicka 23 (teren Merida)

         55-040 Tyniec Mały

 

UWAGA!  NIE ODBIERAMY ZWROTÓW Z PACZKOMATU.

Adres mailowy: sklep@koceipledy.pl

Kontakt telefoniczny: 693090349 (od poniedziałku do piątku w godz. 10-16)

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

koceipledy.pl