Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego koceipledy.pl

 

1. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

Sklep internetowy - sklep internetowy działający pod adresem www.koceipledy.pl

Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Antidotum Sylwia Lehmann, ul. Żernicka 23, 55-040 Tyniec Mały

Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

Konto Klienta – udostępniony i prowadzony przez Sprzedawcę indywidualny bezpłatny panel dla każdego Klienta, który po dokonaniu przez niego wcześniejszej rejestracji umożliwia realizację zamówień w Sklepie internetowym oraz korzystania z dodatkowych udostępnionych usług przez Sprzedawcę. Na pisemne żądanie (mail, poczta tradycyjna) bądź samodzielnie, w każdym czasie Klient ma możliwość usunięcie Konta Klienta.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

Produkt - oznacza przedmiot przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia adres mailowy wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia

Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Podana cena jest ceną brutto (zawierająca podatek VAT). Ceny w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki ani innych kosztów które mogą wystąpić związanych w związku z umową sprzedaży.

Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania wysyłanych produktów.

Prawo autorskie - ochrona autorskoprawna treści, grafik i zdjęć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 

2. Postanowienia ogólne

2.1.Informacje o sklepie

a/ Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.koceipledy.pl prowadzony jest przez Antidotum Sylwia Lehmann, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP:9141170157, Regon:367110141, e-mail: sklep@koceipledy.pl,

b/ Siedziba Sprzedawcy znajduje się przy ul. Żernickiej 23, 55-040 Tyniec Mały,

c/ Sprzedawca posiada rachunek bankowy w mbank nr:03 1140 2004 0000 3002 8115 7234,

d/ Pytania i opinie dotyczące sprzedaży proszę kierować na adres e-mail sklep@koceipledy.pl. , natomiast korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres siedziby Sprzedawcy,

e/ Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą (nr telefonu udostępniony na stronie Sklepu internetowego) w dniach/godzinach: w dni ustawowo pracujące od 9 do 16

f/ Wszystkie materiały umieszczone na stronie - opisy, zdjęcia, logo, wzory - mają charakter autorski i podlegają Prawu autorskiemu. Powielanie lub kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione i podlega ochronie regulowanej Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

2.2 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne. Usługi świadczone są w systemie ciągłym (24h/dobę). Sprzedawca zastrzega, że mogą występować przerwy w świadczeniu usług, które zwykle łączą się z pracami serwisowymi. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby niezbędne prace serwisowe były prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla Klientów Sklepu internetowego.

2.3 W celu poprawnego działania stron Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Klientów, Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" tzw. ciasteczek. Ułatwiają one korzystanie ze Sklepu internetowego, zapisując informacje o przeglądaniu strony. Każdy klient może wyłączyć ten mechanizm, jednak może wiązać się z utrudnieniami w korzystaniu ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego lub nawet uniemożliwić korzystanie z jego stron.

2.4 Materiały umieszczone na stronie Sklepu internetowego podlegają ochronie prawnej, ich wykorzystanie wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.

2.5 Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Sklepu internetowego - w tym złożenie zamówienia drogą elektroniczną - wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.6 W Sklepie internetowym można również złożyć zamówienie przez telefon. W tym celu poza aktywnym numerem telefonu Klienta wskazane lecz nie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Konto klienta

3.1 Do złożenie zamówienia i przeglądania stron w Sklepie internetowym nie jest wymagane założenie Konta Klienta i logowanie do niego.

3.2 Utworzenie Konta klienta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto klienta umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym złożenie zamówienia.

3.3 Założenie Konta Klienta wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu i przetwarzania jego danych osobowych zgodnych polityką prywatności Sklepu Internetowego. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii o Sklepie internetowym Sprzedawcy lub/i w celach marketingowych, poprzez zapisanie się do newslettera (marketingowe maile informacyjne Sklepu Internetowego m.in. o nowościach i promocjach).

3.4 Klient w każdej chwili i bezpłatnie i bez podawania przyczyn ma możliwość usunięcia Konta Klienta. W tym celu niezbędne jest wysłanie do Administratora żądania o usunięcie Konta Klienta w formie elektronicznej – w formie maila na adres Administratora - bądź tradycyjnie - w formie papierowej – na adres siedziby Sprzedawcy. W identyczny sposób jak w przypadku Konta Klienta, Klient ma możliwość rezygnacji z newslettera lub korespondencji nt. opinii o Sklepie internetowym/Produkcie. Możliwość rezygnacji z newslettera jest również możliwa poprzez nakliknięcie w danym w newsletterze linku z treścią o rezygnacji umieszczoną na dolnej części newslettera.

4 Zawarcie umowy sprzedaży

4.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania oferty zawarcia Umowy sprzedaży

4.2 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego (24h/dobę) oraz telefonu (w godzinach i dniach wskazanych na stronie Sklepu internetowego)

4.3 Produkt zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagraniczną należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.4 Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którego zakupem jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia "dodaj do koszyka" pod danym Produktem prezentowanym na stronie Sklepu internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, a następnie wybraniu polecenia „zamów” lub nakliknieciu na górnym pasku sklepu symbolu koszyka, przejdzie automatycznie do formularza, w którym Klient wypełnia dane dotyczące płatnika, sposobu Dostawy oraz formy płatności. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest potwierdzenie o zapoznaniu się z Regulaminem sklepu i Polityce prywatności Sklepu internetowego - oba te dokumenty są dostępne pod linkami w dolnej części strony Sklepu internetowego (dolny pasek witryny) oraz pod linkami opcji „Akceptuję regulamin i przeczytałem politykę prywatności” podczas realizacji zamówienia. Zaznaczenie tej opcji jest niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku dostaw kurierem na inny adres niż adres zamieszkania należy wybrać opcję „Inne dane wysyłkowe” i uzupełnić formularz. Pozostałe opcje (założenie Konta klienta i zgoda na badanie opinii) są dobrowolne. Aby sfinalizować zamówienie kolejnym krokiem jest wybranie polecenia „Przejdź do potwierdzenia”. Po wybraniu polecenia Klient jest automatycznie skierowany na stronę z Podsumowaniem zamówienia. Jeżeli wszystkie dane są poprawne – po zapoznaniu się z Regulaminem, w tym prawem do odstąpienia od umowy (wymagane jest potwierdzenie w postaci zaznaczenia tego pola), należy wybrać polecenie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jednocześnie oznacza zatwierdzenie zamówienia, a w przypadku wybraniu natychmiastowej płatności – przejście do procesu płatności. W przypadku stwierdzenia błędu przy wprowadzaniu danych należy wybrać polecenie „wróć do koszyka” i wprowadzić niezbędne korekty lub usunąć z zamówienia wybrane pozycje lub powrócić do Sklepu w celu kontynuacji wyboru produktów.

4.5 Wraz ze złożeniem zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością e-mail (podany w trakcie składania zamówienia) potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Otrzymanie przez Klienta powyższych wiadomości e-mail oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.6 Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić kwotę zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane. W przypadku wybraniu tzw. szybkich płatności klient jest automatycznie przekierowany na stronę transakcyjną partnerów Sklepu internetowego obsługujących płatności on-line (np. Przelewy24).

5 Płatność, dostawa

5.1 Płatność

5.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu kwotę do zapłaty.

5.1.2. Cena poszczególnych Produktów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają innych kosztów, w tym kosztów przesyłki, które zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia.

5.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej - płatności za pobraniem

b) bezgotówkowej:

- płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy – nr konta bankowego w mBanku 03 1140 2004 0000 3002 8115 7234 lub w ING Bank Śląski SA: 74 1050 1575 1000 0097 8601 3939

- płatność za pośrednictwem tzw. szybkich płatności (np. Przelewy24, karty płatnicze)

5.2 Dostawa

5.2.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt/-y będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

5.2.2 Zamówienia złożone przez Klientów Sklepu internetowego wysłane będą najpóźniej w ciągu 3-4 dni roboczych, najczęściej jednak w dniu następnym roboczym po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.

5.2.3. Wysyłka zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

5.2.4. Sprzedawca powierza dostarczenie Produktów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu - może to być: DPD, InPost, Poczta Polska

5.2.5 Sklep Internetowy oferuje również dostawy bezpłatne zamówień po przekroczeniu określonego limitu kwotowego. Limit ten jest podany na dolnym pasku witryny Sklepu internetowego po wybraniu linku „koszty i sposoby dostawy”. Jeżeli Klient zwróci część Zamówienia pozostawiając Produkty o wartości niższej niż limit kwotowy uprawniający do bezpłatnej przesyłki, Sklep Internetowy może potrącić koszty dostawy – według stawki wybranej przez Klienta formy dostawy – z kwoty zwracanego Produktu.

5.2.6 Sklep internetowy realizuje dostawy za pobraniem i opłacone z góry. W przypadku nieodebrania wysłanej przez Sklep internetowy paczki (realizacja Zamówienia) przez Klienta z jego winy (np. odmowa odbioru paczki od kuriera lub na poczcie, niepobranie paczki z paczkomatu), Sprzedawca ma prawo dochodzić od Klienta poniesione koszty dostawy i zwrotu paczki. Dotyczy to również dostawy paczek z zamówionymi produktami powyżej kwoty określonej w zasadach "Koszty i sposoby dostawy".

5.2.7 Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT obejmującą Zamówienie. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować ten fakt w momencie dokonywania zakupu poprzez wprowadzenie stosownej adnotacji w polu „Uwagi do zamówienia”. W przypadku gdy Produkty nabywa podatnik podatku VAT (np. Przedsiębiorca) niezbędnym do wystawienia faktur VAT jest oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia (zaznaczenie opcji „Firma”) i jego wypełnienie przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

6. Dane osobowe

6.1 Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia dokumentów sprzedaży, dostaw i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

6.2 Administratorem danych osobowych jest Antidotum Sylwia Lehmann, NIP 9141170157, Tyniec Mały, ul. Żernicka 23

6.3 Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego będą przetwarzane zgodnie z Polityka Prywatności Sklepu internetowego (www.koceipledy.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html) w celu realizacji usług i wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów.

6.4 Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.

6.5 Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora mailowo na adres: sklep@koceipledy.pl lub w formie tradycyjnej – pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

7. Reklamacje Produktów z tytułu rękojmi

7.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do pozostałych Klientów rękojmia zostaje wyłączona.

7.2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. W zależności od decyzji Klienta po kontakcie w sprawie reklamacji ze Sprzedawcą (w formie e-mail, telefonicznie), w przypadku gdy wymagane jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszt dostarczenia wadliwego produktu pokrywa Sprzedawca, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może zaoferować odbiór przesyłki kurierem opłaconym przez Sprzedawcę. W przypadku zgody Klienta jest on zobowiązany odpowiednio zapakować przesyłkę, nakleić na nią etykietę adresową (dostarczoną pocztą mailową przez Sprzedawcę) i przekazać ją kurierowi lub dostarczyć do punku odbioru przesyłek kurierskich. Jeżeli Klient nie przekaże paczki do wysyłki/odbioru w uzgodnionym terminie oznacza to rezygnację Klienta z tej formy dostarczenia przesyłki do Sprzedawcy.

7.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@koceipledy.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie dowodu zakupu oraz wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży, opis wady, zdjęcia i okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą Produktu.

7.4 Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej złożenia.

7.5 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

8. Odstąpienie od umowy

8.1 Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo na adres sklep@koceipledy.pl lub wraz z odsyłanym Produktem na adres siedziby Sprzedawcy. Link do wzoru oświadczenia jest udostępniony na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Informacje dla klienta” (link na dolnym pasku strony)

8.2.W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

8.3.Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych płatności od Klienta będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu.

8.4 Klient ponosi koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy.

8.5 Jeżeli Klient będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.6 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. (zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, jak i Komisji Europejskiej - "Klient ma prawo korzystać z towaru podczas sprawdzenia tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym"). W przypadku zwrotu produktu uszkodzonego, zniszczonego, pozbawionego metek lub/i wkładek informacyjnych, czy dedykowanych opakowań, noszącego ślady użytkowania wykraczającego poza zakres zwykłego sprawdzenia produktu (np. zabrudzenia, obce zapachy – np. papierosów, zaciągnięcia nitek itp.), Sprzedawcy przysługuje kwota odszkodowania, a w przypadku utraty wartości handlowej produktu, kwota odszkodowania w wysokości wartości sprzedanego produktu.

8.7 Klient będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9 Informacje dodatkowe

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana obowiązującego Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.koceipledy.pl. Data wejścia w życie zmiany Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

9.2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego lub na drodze mediacji lub sądu polubownego.

9.3 Konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów - mogą nimi być Rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach www.uokik.gov.pl. Sprzedawca informuje, że pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

9.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.